Obilazak tvornice

Bonnyima proizvodne mogućnosti cijelog procesa velikih hidrauličnih bagera i hvatača, uključujući nabavu sirovina, obradu dijelova, montažu, otklanjanje pogrešaka i testiranje proizvoda, premazivanje proizvoda i isporuku.